Drużyna FC Gg

Chem: 3
1 Badanin
Chem: 3
2 Silvestri
Chem: 3
3 Donati
Chem: 3
4 Haan
Chem: 3
5 Maidana
Chem: 3
6 Marini
Chem: 3
7 Jung
Chem: 3
8 Lahteenmaki
Chem: 3
9 Villegas
Chem: 3
10 Meyer
Chem: 3
11 Marechal

Angielska Pierwsza Liga

Kolejka: 27 / 40
Start wersji Beta. Wynagradzamy zgłoszone błędy! Wszystkie konta i drużyny przejdą do wersji oficjalnej